Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

Acil Durum Planı

IMAGE

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi için her işyerinin kendine özgü Acil durum eylem planı hazırlaması gerekir.

Acil durum eylem planı, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması gereken işlemleri ve uygulamaya yönelik eylemleri ifade eder.

Acil Durum Planının Hazırlanması

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

  • Risk analizi sonuçları.
  • Yangın ve patlama ihtimali.
  • Doğal olayların meydana gelme ihtimali.
  • Sabotaj ihtimali.
  • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

İşveren, olması muhtemel acil durumların oluşturacağı zararları önlemek ve daha büyük etkilerini azaltmak üzere gerekli tedbirleri alır.

Alınması gereken tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olmalıdır ve toplu korumayı esas alacak şekilde planlanır.

Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri

İşveren tarafından acil durumların vuku bulması halinde arama ve kurtarma, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması şart olan acil durum müdahale prosedürleri oluşturulur.

İşyerlerinde yaşlı, engelli ve gebe çalışanlar gibi özel durumları bulunan çalışanlara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

Acil durum mücadele ve tahliye prosedürleri planlanırken işyeri personeli haricinde bulunması muhtemel kişiler de düşünülüp ona göre planlama yapılmalıdır.

Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi

1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

      a) Arama, kurtarma ve tahliye,

      b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

2) İşveren, ilkyardım konusunda İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi için Lider Osgb ile iletişime geçiniz.

Diğer Yazılarımız
Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin...

Ramak Kala Olayının Tespiti ve Önemi

Hayatı yeni öğrenmeye başlayan küçük çocuğunuzun, elektrik prizinin deliklerine parmağını sokmaya ça...

Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda işyerlerinde a...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık v

IMAGE
LİDER ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

  1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Lider Ortak Sağlık Güvenlik Birimi San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top