Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

Patlamadan Korunma Dökümanı

IMAGE

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” 10.Maddesi gereği, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde işveren; işyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile patlamadan korunma dokümanı yaptırmakla yükümlüdür.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlaması Gerekli İşyerleri:
30.04.2013 tarihli 28633 Resmi Gazete Sayılı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” Madde-2 ‘de belirtilen işyerleri ve ekipmanlar haricinde;

1) Kimyasal maddelerin imalatının ve/veya depolamasının yapıldığı işyerleri,

2) Kimyevi tahlil laboratuvarları,

3) Basınçlı gaz tüpleri depolanması, dağıtımı ve dolumu yapan yerler,

4) Boyahaneler,

5) Marangozhaneler, Ahşap ve kereste imalatı yapan işyerleri

6) Un, şeker fabrikaları,

7) Metal döküm sanayii,

8) Benzin istasyonları,

9) Deri ve Suni deri imalatı yapan işyerleri,

10) Kâğıt Fabrikaları,

Vb. işyerlerinde veya bu işler işletmenin bir bölümünde gerçekleştiriliyor ise Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Gereklidir.


 
 Kapsam Dışı Olan yerler:

 

1) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

2) 01/04/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

3) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

4) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

5) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve suyolu taşıma araçlarının kullanılması


 
 Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlamada Lider OSGB Farkı:

1) LİDER OSGB, ATEX standartları ile IEC 60079-10 standartlarına hakim, patlayıcı ortamlar ve kimyasallar konusunda deneyimli uzmanları ile işyerinize özgü profesyonel bir patlamadan korunma dokümanı oluşturacaktır.

2) Doküman sayesinde işyerinizin Risk Haritalandırması çıkarılacak ve aksiyon planı oluşturulacak, doğru ve etkili şekilde gerekli önlemleri almanız konusunda en iyi rehberlik ve danışmanlık desteği verilecektir.

3) Patlamadan korunma prosedürleri, talimatlar ve diğer dokümantasyon sistemini kuracaktır.

4) Çalışanlarınız karşı karşıya olduğu tehlikeler hususunda özel olarak eğitilecektir.

5) Çalışanlarınızın kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar kişisel ve iş bazlı olarak tespit edilecektir.

6) Uygun ATEX ekipmanlarının seçilmesi, SIS (Safety Instruments System) kurulması konusunda danışmanlık yapılacaktır.

İSG ölçümleri ve periyodik teknik kontroller hakkında daha detaylı bilgi almak için Lider OSGB ile iletişime geçiniz.

Diğer Yazılarımız
Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin...

Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 Tarihli Binaları...

LİDER ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

  1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Lider Ortak Sağlık Güvenlik Birimi San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” ol...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli v

IMAGE
Lider Mobil Sağlık Tarama Aracı

Mobil Sağlık ile ilgili; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereğince işverenler çalış

IMAGE
Ramak Kala Olayının Tespiti ve Önemi

Hayatı yeni öğrenmeye başlayan küçük çocuğunuzun, elektrik prizinin deliklerine parmağını so

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top