Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

Mobil Sağlık Tarama

Mobil Sağlık Tarama

Sağlık gözetimi

(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACININ FAYDASI

İşe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanların sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırları dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Yapılan analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra teslim edilmektedir.  Mobil sağlık taramasının tercih edilmesinde en önemli etken, kurumlara sağladığı zaman ve işgücü tasarrufudur.  Hastane dışında verilebilecek bütün hizmetleri eksizsiz yerine getirebilen teknik donanımımız ile sağlık taramalarınız eksiksiz yerine getiriliyor.

Mobil Sağlık Tarama Kapsamında Yapılan İşler

 • HEMOGRAM

 • TKŞ/AKŞ

 • HbsAg

 • AntiHCV

 • AntiHbs

 • ÜRE

 • KREATİNİN

 • SGOT, SGPT (AST-ALT)

 • AKC (Akciğer Grafisi)

 • ODYOMETRİ

 • SFT

 • EKG

 • GÖZ MUAYENESİ
 • TETANOZ AŞISI

Blog ve Yazılar

IMAGE
Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamlar

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15 Mayıs 2013 tarihinde resmî gazetede yayınlanan “Ç

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top