Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

Mobil Sağlık Tarama

Mobil Sağlık Tarama

Sağlık gözetimi

(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACININ FAYDASI

İşe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanların sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırları dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Yapılan analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra teslim edilmektedir.  Mobil sağlık taramasının tercih edilmesinde en önemli etken, kurumlara sağladığı zaman ve işgücü tasarrufudur.  Hastane dışında verilebilecek bütün hizmetleri eksizsiz yerine getirebilen teknik donanımımız ile sağlık taramalarınız eksiksiz yerine getiriliyor.

Mobil Sağlık Tarama Kapsamında Yapılan İşler

 • HEMOGRAM

 • TKŞ/AKŞ

 • HbsAg

 • AntiHCV

 • AntiHbs

 • ÜRE

 • KREATİNİN

 • SGOT, SGPT (AST-ALT)

 • AKC (Akciğer Grafisi)

 • ODYOMETRİ

 • SFT

 • EKG

 • GÖZ MUAYENESİ
 • TETANOZ AŞISI

Blog ve Yazılar

IMAGE
Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15 Mayıs 2013 tarihinde resmî gazetede yayınlanan “Ç

IMAGE
Ramak Kala Olayının Tespiti ve Önemi

Hayatı yeni öğrenmeye başlayan küçük çocuğunuzun, elektrik prizinin deliklerine parmağını so

IMAGE
Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 T

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top