Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

IMAGE

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 28741 sayılı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında iş yerlerinde ekipmanların periyodik kontrollerin yaptırılması, ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yaptırılarak takip edilmesi zorunluluktur.

İSG Ölçümleri

Ortam ve maruziyet ölçümleri, İş yeri ortamından ve imalattan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal tehlike kaynaklarının değerlendirilip, kontrol altında tutulabilmesi ve gerekiyorsa önlemlerin alınabilmesi amacıyla gerçekleştirilen teknik ölçümlerdir.

Fiziksel ya da kimyasal risk etmenlerine maruziyetin söz konusu olduğu işyerlerinde, maruziyetin türüne göre; Gürültü ortam – maruziyet, toz ortam-maruziyet, titreşim tüm vücut ya da el kol titreşimleri, VOC ortam-maruziyet, Aydınlatma, termal konfor ölçümleri yaptırılır.

Bu ölçümler risk değerlendirmesinin gerektirmesi durumlarında ve aşağıda belirtilen koşullarda değişiklik olması durumunda tekrarlanır.

  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

Periyodik Teknik Kontroller

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

İşyerinde bulunan basınçlı kaplar(Kompresörler, hidroforlar, kazanlar, sıvılaştırılmış gaz tankları, tehlikeli sıvıların bulunduğu tanklar, taşınabilir gaz tüpleri), kaldırma ekipmanları(Forklift, lift, transpalet, vinçler, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar), elektrik tesisatı(Topraklama ölçümleri, tesisat uygunluklarının değerlendirilmesi, paratoner kontrolleri, akümülatör-transformatör kontrolleri) Havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, makine ve tezgahların kontrolleri periyodik olarak yetkili kişi/kurumlar tarafından yapılarak kullanımlarının uygunluk raporları alınmalıdır.

İSG ölçümleri ve periyodik teknik kontroller hakkında daha detaylı bilgi almak için Lider OSGB ile iletişime geçiniz.

Diğer Yazılarımız
Lider Mobil Sağlık Tarama Aracı

Mobil Sağlık ile ilgili; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereğince işverenler çalışanların sağlık ...

Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 Tarihli Binaları...

Ramak Kala Olayının Tespiti ve Önemi

Hayatı yeni öğrenmeye başlayan küçük çocuğunuzun, elektrik prizinin deliklerine parmağını sokmaya ça...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 T

IMAGE
Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamlar

IMAGE
Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli v

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top