Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşverenlerin Yükümlülüğü
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmelidir. Ancak çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmayan işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi
İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin yasal düzenlemelere göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olması gereklidir. Buna göre iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmemenin Cezası

Blog ve Yazılar

IMAGE
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık v

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli v

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top