Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER

Kanun
Kabul Tarihi / Numarası      
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı     
İlgili Link
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982 / 2709 09.11.1982/17863 M. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.doc
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 / 6331 30.06.2012 / 28726 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.6331.doc
4857 Sayılı İş Kanunu 22.05.2003 / 4857 10.06.2003 / 25134 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.4857.doc
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 / 5510 6.06.2006 / 26200 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.doc
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 / 6098 04.02.1011 / 27836 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.6098.doc
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 / 4447 08.09.1999 / 23810 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.doc
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 05.06.1986 / 3308 19.06.1986 / 19139 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.doc
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18.10.2012 / 6356 07.11.2012 / 28460 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.doc
 
Yönetmelik Adı
Dayandığı Kanun/Madde
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
İlgili Link
Alt İşverenlik Yönetmeliği 4857/3 27.09.2008 / 27010
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12459&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 4857/13 08.11.2016 / 29882 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 24.06.2015 / 29396 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20852&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 25.01.2013 / 28539
Son Değ. 16.01.2014 /28884
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17050&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asgari Ücret Yönetmeliği 4857/39 01.08.2004 / 25540
Son Değ. 19.04.2014 /28977
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 4857/91, 6331/24-3 16.08.2013 / 28737
Son Değ. 04.02.2014 /28903
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18727&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 20.08.2013 / 28741 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18741&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 22.01.2007 / 26411 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB) 4703 03.11.2016 / 29877 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23011&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-9 19.12.2007 / 26735
Son Değ. 15.03.2018 /30361
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/30 15.06.2013 / 28678 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18485&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 6331, 2872, 644, 5902 30.12.2013 / 28867 M. 18.07.2017/30127 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19193&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 28.07.2013 / 28721 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18647&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331/16, 17, 18, 30 15.05.2013 / 28648 www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721) 4632/Ek-2, Geçici 2 02.01.2017 /29936 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20179721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331/30 30.04.2013 / 28633 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18335&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 22.08.2013 / 28743 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18759&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 11.10.2008 / 27021 Son Değ. 22.01.2011 /27823 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12511&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/114 04.04.2004 / 25423 Son Değ. 15.05.2004 /25463 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6250&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 15.02.2015 / 29268 Son Değ.23.12.2017/30279 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 3146/5,15 31.10.2012 / 28453 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16724&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/71 06.04.2004 / 25425 Son Değ. 12.05.2017 /30064 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5457&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 5176/3,7 14.09.2010 / 27699 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14273&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 7269/3 06.03.2007 / 26454 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11162&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 6.04.2013 / 28620 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17288&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44, 3542/3 04.11.1984 / 18565 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 3194/44 11.11.1989 / 20339 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4885&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154/28 30.11.2000 / 24246 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9949&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 / 24500 21.08.2001 / 24500 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 7201/7-a 19.01.2013 / 28533 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331/30 24.07.2013 / 28717 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18627&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 4857/30 09.01.2014 / 28877 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19241&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331/30 16.08.2013 / 28737 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18728&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016 / 29594 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20168375&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331/30 23.08.2013 / 28744 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18763&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2872/8, 11,12 18.03.2004 / 25406 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5401&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/76 06.04.2004 / 25425 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6251&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 4857/70 28.04.2004 / 25446 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5463&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 1593/127 05.07.2013 / 28698 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18552&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İlkyardım Yönetmeliği 3359/9, 663 KHK/9 29.07.2015 / 29429 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20992&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331/30, 31, 3146/2, 12 25.04.2013 / 28628 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/3,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512 Son Değ. 15.02.2016 /29625 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 6331/10, 24, 27, 30, 31 24.01.2017 /29958 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/63 06.04.2004 / 25425
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5447&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 4857/41 06.04.2004 / 25425
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6249&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 6331/6,8,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512
Son Değ. 30.06.2016 /29758
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16924&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/7 24.12.2013 / 28861 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19151&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 6331/22,30 18.01.2013 / 28532 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17031&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/38 05.03.2004 / 25393 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6248&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşkolları Yönetmeliği 6356/4 19.12.2012 / 28502
Son Değ. 26.03.2014 /28953
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16855&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 10.08.2005 / 25902 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059207&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331/30 17.07.2013 / 28710 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18592&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/2,12 20.07.2013 / 28713 Son Değ. 07.03.2016 /29646 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11, 12, 30 18.06.2013 / 28681 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18493&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25, 30 30.03.2013 / 28603
Son Değ. 11.02.2016 /29621
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17253&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331/6 29.06.2015 / 29401 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857/69 24.07.2013 / 28717
Son Değ. 19.08.2017 /30159
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18628&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6176/3,7 13.04.2005 / 25785 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/30, 4904/32 19.09.2009 / 27354
Son Değ. 18.07.2017 /30127
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13447&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 06.08.2013 / 28730 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18695&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4447/Ek-2 30.04.2011 / 27920 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14960&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 6269 19.09.1964 / 11811 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12603&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 12.08.2013 / 28733 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331/30 02.07.2013 / 28695 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18540&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006 / 26361 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10808&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 4857/110 03.03.2004 / 25391 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5449&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 5378/14 26.11.2013 / 28833 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19050&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 2872, 644 11.12.2013/28848 2M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19109&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 2872, 644, 663, 1593,… 11.12.2013 / 28848M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 19.09.2013 / 28770
Son Değ. 18.11.2017 /30244
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 4703 03.03.2009 / 27158
Son Değ. 28.09.2014 /29133
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12907&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 3628 15.11.1990 / 20696 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.90748&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 5544/4, 22 15.10.2015 / 29503 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 4703, 635 KHK 30.06.2016 / 29758 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.22622&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 07.10.2004 / 25606
Son Değ. 07.10.2014 /25606
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7190&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/76 07.04.2004 / 25426
Son Değ. 19.08.2017 /30159
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6252&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Resmi Mühür Yönetmeliği 3056/2,33 12.09.1984 / 18513 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.848422&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3056/2,33 02.02.2015 / 29255 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20147074&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6331/30 16.07.2013 / 28709 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18588&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331/30 11.09.2013 / 28762 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 4857/111 03.09.2008 / 26986 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 6356/18, 19 09.07.2013 / 28702
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18562&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 6356/29, 30, 77 26.11.2013 / 28833
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19053&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 4735/25 27.05.2017 / 30078 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23611&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 5307/14, 15 16.12.2012 / 28499
Son Değ. 21.12.2017 /30277
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16852&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5510/Ek-1 21.07.2009 / 27295
Düz.23.07.2009/27297
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13236&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 12.05.2010 / 27579 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13973&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 4904/3 27.05.2010 / 27593 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13997&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703/4 31.12.2012 / 28514 4.M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16979&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 7201/60 25.01.2012 / 28184 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17, 30 13.07.2013 / 28706
Son Değ. 11.05.2017 /30063
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2872/3, 8, 11, 12, 13 25.01.2017 / 29959 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 6356/42,61 11.10.2013 / 28792
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 6356/57 07.12.2013 / 28844
Son Değ. 17.12.2016 /29921
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19094&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331/30 05.11.2013 / 28812 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18989&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Turkuaz Kart Yönetmeliği 6735/11, 25 14.03.2017 / 30007 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23413&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331/21 05.02.2013 / 28550 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17095&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 5544/21 19.10.2015 / 29507 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21185&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 818/323, 854/29, .. 18.11.2008 / 27058 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12605&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4817/22 29.08.2003 / 25214
Son Değ. 22.01.2015 /29244
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 05.10.2013 / 28786 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18928&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33 05.02.2008 / 26778
Son Değ. 28.01.2016 /29607
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11951&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194/44, 13.12.1983/180 BKK 16.12.2010 / 27787 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14506&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 4857/60 03.03.2004 / 25391
Son Değ. 18.08.2017 /30158
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5451&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48 25.04.2009 / 27210
Son Değ. 18.08.2017 /30158
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13013&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 4857/51 28.02.2004 / 25387 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6247&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 
Tebliğ Adı
Dayandığı Kanun/Madde
Resmi Gazete Tarihi /Sayısı        
İlgili Link
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliği 6331/30,31 01.10.2017 / 30197 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği (Sıra No: 2017/1) 5544/Ek-1 26.09.2017 / 30192 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23914&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliği   11.06.2015 / 29383
Değ.26.04.2017/30049
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliği 6331/30 08.04.2017 / 30032 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-7.htm
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 6331/9 26.12.2012 / 28509
Değ.27.02.2017/29992M.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliği 5510/9 01.04.2015 / 29313
Değ.29.12.2016/29933
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20641&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge 2918/42, 5580 Makam Onayı:11.08.2016 https://www.bilgit.com/mevzuat/tebligler/Is-Makineleri-Surucu-Egitim-Kurslari-Yonerge.pdf
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği (Sıra No: 2016/1) 5544/Ek-1 24.03.2016 / 29663 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği   31.03.2015/29670 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği   04.08.2015/29435 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21021&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 5544/Ek-1 25.05.2015 / 29366 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20779&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 6331 24.01.2015 / 29246 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: SGM-2015/2) 635, 1705, 132, 4703 22.01.2015 / 29244 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20472&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliği 6331 02.10.2014 / 29137 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20094&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliği 644 19.09.2014 / 29124 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20055&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği 6331/7 03.05.2014 / 28989 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşveren Uygulama Tebliği 5510/11,12,80,86,88,90 01.09.2012 / 28398
Değ.14.02.2014/28913
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16563&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği 6331/30 29.08.2013 / 28750 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18782&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliği 3146/12,34, KKD Yön. 15.08.2013 / 28736 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18724&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliği 6331/30 29.06.2013 / 28692 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18536&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliği   11.03.2012 / 28230 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15953&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 5510/107 28.09.2008 / 27011 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12474&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliği (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) KHK-18/2-n 30.06.2007 / 26568 Mük. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11415&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Blog ve Yazılar

IMAGE
Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamlar

IMAGE
Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 T

IMAGE
Risk Analizi

İş yerlerinde mevcut olan tehlikeleri veya dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin belirlenmesi ve bunların riske dön

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top