Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER

Kanun
Kabul Tarihi / Numarası      
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı     
İlgili Link
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982 / 2709 09.11.1982/17863 M. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.doc
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 / 6331 30.06.2012 / 28726 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.6331.doc
4857 Sayılı İş Kanunu 22.05.2003 / 4857 10.06.2003 / 25134 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.4857.doc
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 / 5510 6.06.2006 / 26200 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.doc
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 / 6098 04.02.1011 / 27836 https://www.bilgit.com/mevzuat/yasalar/1.5.6098.doc
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 / 4447 08.09.1999 / 23810 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.doc
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 05.06.1986 / 3308 19.06.1986 / 19139 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.doc
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18.10.2012 / 6356 07.11.2012 / 28460 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.doc
 
Yönetmelik Adı
Dayandığı Kanun/Madde
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
İlgili Link
Alt İşverenlik Yönetmeliği 4857/3 27.09.2008 / 27010
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12459&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 4857/13 08.11.2016 / 29882 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 24.06.2015 / 29396 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20852&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 25.01.2013 / 28539
Son Değ. 16.01.2014 /28884
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17050&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asgari Ücret Yönetmeliği 4857/39 01.08.2004 / 25540
Son Değ. 19.04.2014 /28977
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 4857/91, 6331/24-3 16.08.2013 / 28737
Son Değ. 04.02.2014 /28903
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18727&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 20.08.2013 / 28741 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18741&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 22.01.2007 / 26411 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB) 4703 03.11.2016 / 29877 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23011&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-9 19.12.2007 / 26735
Son Değ. 15.03.2018 /30361
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/30 15.06.2013 / 28678 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18485&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 6331, 2872, 644, 5902 30.12.2013 / 28867 M. 18.07.2017/30127 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19193&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 28.07.2013 / 28721 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18647&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331/16, 17, 18, 30 15.05.2013 / 28648 www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721) 4632/Ek-2, Geçici 2 02.01.2017 /29936 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20179721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331/30 30.04.2013 / 28633 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18335&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 22.08.2013 / 28743 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18759&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 11.10.2008 / 27021 Son Değ. 22.01.2011 /27823 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12511&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/114 04.04.2004 / 25423 Son Değ. 15.05.2004 /25463 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6250&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 15.02.2015 / 29268 Son Değ.23.12.2017/30279 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 3146/5,15 31.10.2012 / 28453 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16724&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/71 06.04.2004 / 25425 Son Değ. 12.05.2017 /30064 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5457&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 5176/3,7 14.09.2010 / 27699 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14273&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 7269/3 06.03.2007 / 26454 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11162&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 6.04.2013 / 28620 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17288&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44, 3542/3 04.11.1984 / 18565 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 3194/44 11.11.1989 / 20339 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4885&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154/28 30.11.2000 / 24246 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9949&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 / 24500 21.08.2001 / 24500 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 7201/7-a 19.01.2013 / 28533 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331/30 24.07.2013 / 28717 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18627&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 4857/30 09.01.2014 / 28877 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19241&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331/30 16.08.2013 / 28737 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18728&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016 / 29594 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20168375&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331/30 23.08.2013 / 28744 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18763&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2872/8, 11,12 18.03.2004 / 25406 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5401&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/76 06.04.2004 / 25425 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6251&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 4857/70 28.04.2004 / 25446 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5463&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 1593/127 05.07.2013 / 28698 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18552&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İlkyardım Yönetmeliği 3359/9, 663 KHK/9 29.07.2015 / 29429 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20992&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331/30, 31, 3146/2, 12 25.04.2013 / 28628 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/3,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512 Son Değ. 15.02.2016 /29625 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 6331/10, 24, 27, 30, 31 24.01.2017 /29958 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/63 06.04.2004 / 25425
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5447&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 4857/41 06.04.2004 / 25425
Son Değ. 25.08.2017 /30165
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6249&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 6331/6,8,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512
Son Değ. 30.06.2016 /29758
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16924&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/7 24.12.2013 / 28861 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19151&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 6331/22,30 18.01.2013 / 28532 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17031&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/38 05.03.2004 / 25393 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6248&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşkolları Yönetmeliği 6356/4 19.12.2012 / 28502
Son Değ. 26.03.2014 /28953
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16855&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 10.08.2005 / 25902 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059207&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331/30 17.07.2013 / 28710 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18592&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/2,12 20.07.2013 / 28713 Son Değ. 07.03.2016 /29646 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11, 12, 30 18.06.2013 / 28681 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18493&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25, 30 30.03.2013 / 28603
Son Değ. 11.02.2016 /29621
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17253&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331/6 29.06.2015 / 29401 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857/69 24.07.2013 / 28717
Son Değ. 19.08.2017 /30159
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18628&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6176/3,7 13.04.2005 / 25785 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/30, 4904/32 19.09.2009 / 27354
Son Değ. 18.07.2017 /30127
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13447&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 06.08.2013 / 28730 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18695&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4447/Ek-2 30.04.2011 / 27920 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14960&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 6269 19.09.1964 / 11811 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12603&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 12.08.2013 / 28733 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331/30 02.07.2013 / 28695 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18540&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006 / 26361 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10808&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 4857/110 03.03.2004 / 25391 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5449&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 5378/14 26.11.2013 / 28833 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19050&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 2872, 644 11.12.2013/28848 2M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19109&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 2872, 644, 663, 1593,… 11.12.2013 / 28848M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 19.09.2013 / 28770
Son Değ. 18.11.2017 /30244
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 4703 03.03.2009 / 27158
Son Değ. 28.09.2014 /29133
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12907&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 3628 15.11.1990 / 20696 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.90748&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 5544/4, 22 15.10.2015 / 29503 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 4703, 635 KHK 30.06.2016 / 29758 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.22622&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 07.10.2004 / 25606
Son Değ. 07.10.2014 /25606
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7190&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/76 07.04.2004 / 25426
Son Değ. 19.08.2017 /30159
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6252&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Resmi Mühür Yönetmeliği 3056/2,33 12.09.1984 / 18513 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.848422&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3056/2,33 02.02.2015 / 29255 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20147074&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6331/30 16.07.2013 / 28709 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18588&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331/30 11.09.2013 / 28762 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 4857/111 03.09.2008 / 26986 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 6356/18, 19 09.07.2013 / 28702
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18562&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 6356/29, 30, 77 26.11.2013 / 28833
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19053&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 4735/25 27.05.2017 / 30078 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23611&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 5307/14, 15 16.12.2012 / 28499
Son Değ. 21.12.2017 /30277
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16852&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5510/Ek-1 21.07.2009 / 27295
Düz.23.07.2009/27297
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13236&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 12.05.2010 / 27579 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13973&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 4904/3 27.05.2010 / 27593 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13997&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703/4 31.12.2012 / 28514 4.M. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16979&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 7201/60 25.01.2012 / 28184 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17, 30 13.07.2013 / 28706
Son Değ. 11.05.2017 /30063
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2872/3, 8, 11, 12, 13 25.01.2017 / 29959 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 6356/42,61 11.10.2013 / 28792
Son Değ. 14.06.2015 /29386
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 6356/57 07.12.2013 / 28844
Son Değ. 17.12.2016 /29921
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19094&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331/30 05.11.2013 / 28812 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18989&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Turkuaz Kart Yönetmeliği 6735/11, 25 14.03.2017 / 30007 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23413&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331/21 05.02.2013 / 28550 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17095&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 5544/21 19.10.2015 / 29507 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21185&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 818/323, 854/29, .. 18.11.2008 / 27058 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12605&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4817/22 29.08.2003 / 25214
Son Değ. 22.01.2015 /29244
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 05.10.2013 / 28786 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18928&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33 05.02.2008 / 26778
Son Değ. 28.01.2016 /29607
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11951&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194/44, 13.12.1983/180 BKK 16.12.2010 / 27787 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14506&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 4857/60 03.03.2004 / 25391
Son Değ. 18.08.2017 /30158
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5451&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48 25.04.2009 / 27210
Son Değ. 18.08.2017 /30158
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13013&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 4857/51 28.02.2004 / 25387 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6247&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 
Tebliğ Adı
Dayandığı Kanun/Madde
Resmi Gazete Tarihi /Sayısı        
İlgili Link
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliği 6331/30,31 01.10.2017 / 30197 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği (Sıra No: 2017/1) 5544/Ek-1 26.09.2017 / 30192 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23914&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliği   11.06.2015 / 29383
Değ.26.04.2017/30049
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliği 6331/30 08.04.2017 / 30032 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-7.htm
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 6331/9 26.12.2012 / 28509
Değ.27.02.2017/29992M.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliği 5510/9 01.04.2015 / 29313
Değ.29.12.2016/29933
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20641&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge 2918/42, 5580 Makam Onayı:11.08.2016 https://www.bilgit.com/mevzuat/tebligler/Is-Makineleri-Surucu-Egitim-Kurslari-Yonerge.pdf
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği (Sıra No: 2016/1) 5544/Ek-1 24.03.2016 / 29663 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği   31.03.2015/29670 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği   04.08.2015/29435 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21021&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 5544/Ek-1 25.05.2015 / 29366 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20779&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 6331 24.01.2015 / 29246 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: SGM-2015/2) 635, 1705, 132, 4703 22.01.2015 / 29244 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20472&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliği 6331 02.10.2014 / 29137 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20094&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliği 644 19.09.2014 / 29124 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20055&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği 6331/7 03.05.2014 / 28989 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İşveren Uygulama Tebliği 5510/11,12,80,86,88,90 01.09.2012 / 28398
Değ.14.02.2014/28913
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16563&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği 6331/30 29.08.2013 / 28750 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18782&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliği 3146/12,34, KKD Yön. 15.08.2013 / 28736 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18724&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliği 6331/30 29.06.2013 / 28692 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18536&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliği   11.03.2012 / 28230 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15953&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 5510/107 28.09.2008 / 27011 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12474&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliği (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) KHK-18/2-n 30.06.2007 / 26568 Mük. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11415&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Blog ve Yazılar

IMAGE
Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 T

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamında

IMAGE
Risk Analizi

İş yerlerinde mevcut olan tehlikeleri veya dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin belirlenmesi ve bunların riske dön

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top