Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşverenlerin Yükümlülüğü
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmelidir. Ancak çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmayan işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi
İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin yasal düzenlemelere göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olması gereklidir. Buna göre iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmemenin Cezası

Blog ve Yazılar

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamında

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
Risk Analizi

İş yerlerinde mevcut olan tehlikeleri veya dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin belirlenmesi ve bunların riske dön

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top