Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşverenlerin Yükümlülüğü
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmelidir. Ancak çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmayan işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi
İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin yasal düzenlemelere göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olması gereklidir. Buna göre iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmemenin Cezası

Blog ve Yazılar

IMAGE
Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15 Mayıs 2013 tarihinde resmî gazetede yayınlanan “Ç

IMAGE
Risk Analizi

İş yerlerinde mevcut olan tehlikeleri veya dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin belirlenmesi ve bunların riske dön

IMAGE
LİDER ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

  1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Lider Ortak Sağlık Güvenlik Birimi San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top