Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

IMAGE

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15 Mayıs 2013 tarihinde resmî gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilir.

İşverenin Yükümlülükleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, çalışma başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve işyerine has riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Verilen eğitimler, oluşabilecek farklı risklere de dikkat çekecek şekilde aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,
  • Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir.

  • İşyeri veya iş değişikliği, teçhizatın değişmesi, yeni teknolojlerin uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Eğitim programlarının hazırlanması

İşveren, yıl boyunca düzenlenecek eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

Yıllık eğitim programında, ele alınacak eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde işleneceği, eğitimin süresi, eğitime hangi çalışanların katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

İşe yeni çalışanların alınmasında veya değişen teknolojik şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.

EĞİTİM KONULARI TABLOSU

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında detaylı bilgi için Lider OSGB ile iletişime geçiniz.

Diğer Yazılarımız
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamındaki aşamalarda s...

Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin...

Lider Mobil Sağlık Tarama Aracı

Mobil Sağlık ile ilgili; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereğince işverenler çalışanların sağlık ...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamında

IMAGE
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık v

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top