Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

IMAGE

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Mesleki eğitim zorunluluğu

1) Yönetmeliğin Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, belirtilen işler çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

 

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

Milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenen modüller üzerinden yetkili kuruluşlar aracılığıyla mesleki eğitimlerin alınması sağlanır. Mesleki eğitimi alan çalışanlara mesleki eğitim belgesi verilir. Ayrıca mesleki eğitimin alındığı Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün e-yaygın sayfasından sorgulanabilir.

Daha önceden alınan eğitimlerin hangi şartlarda geçerli olduğu, hangi grupların mesleki eğitim almasına gerek olmadığı yönetmelik ile belirlenmiştir.

Çalışanların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” gereğince Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğin ekinde bulunan listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Mesleki yeterlilik zorunluluğu tebliğ ile birlikte 40 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Kademe kademe sonrasında 8 meslek için ve ilave 33 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Bu mesleklerde çalışanların Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen ve internet sitesinde yayınlanan yetkili kuruluşlar aracılığıyla belgelerini almaları sağlanmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin alınmasında herhangi bir eğitime girilmeyecek olup, doğrudan yazılı ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesinin sorgulanmasına ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.

LİDER OSGB olarak, mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi veren yetkili kurumlarla çözüm ortaklı çalışıp, işletmelerin gerekli ihtiyaçları doğrultusunda yasal mevzuata uygun belgelendirmeleri yapan kurumlara en doğru şekilde yönlendirme yapmaktayız.

Mesleki eğitimler ve mesleki yeterlilik belgesi hakkında detaylı bilgi için Lider OSGB ile iletişime geçiniz.

Diğer Yazılarımız
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik...

Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 Tarihli Binaları...

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve ç...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamında

IMAGE
Ramak Kala Olayının Tespiti ve Önemi

Hayatı yeni öğrenmeye başlayan küçük çocuğunuzun, elektrik prizinin deliklerine parmağını so

IMAGE
Risk Analizi

İş yerlerinde mevcut olan tehlikeleri veya dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin belirlenmesi ve bunların riske dön

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top