Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

Lider Mobil Sağlık Tarama Aracı

IMAGE

Mobil Sağlık ile ilgili; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereğince işverenler çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Neden Mobil Sağlık Tarama Aracı Tercih Edilmedir?

 • Çalışanlar için zaman kaybını önlemekte ve buna bağlı iş gücü döngüsünün aksamadan devamlılığı sağlanmaktadır.
 • İşverenlere işyerlerinde tıbbi muayene yapmak için esneklik kazandırmaktadır.
 • Mobil sağlık biriminin kullanılması, çalışan verimliliğini artırır ve üretime pozitif olarak yansır.
 • Firmamız tarafından yapılan sağlık taraması ile raporlar işyeri hekimine daha çabuk ulaşır ve çalışanların işe giriş ve periyodik muayene süreleri kısalır.

*İşe giriş sağlık raporunda istenilen tetkikler yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. İşyerleri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmakta, her sınıfta ve sektörde istenilen sağlık tetkikleri değişmektedir.

*Her çalışan işe başlamadan önce işe giriş sağlık raporu almalıdır.  Bu sayede işe uygun olup olmadığı değerlendirilmiş olur. İşyerinde çalışanın sağlığını bozacak uygunsuzluklar olması durumunda çalışanın işe girişte sağlıklı olduğunun kanıtlanması için işe giriş sağlık raporu önem arz etmektedir.

*Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

*Mobil Sağlık Hizmetleri, iş veya meslekle uğraşan kişilerin güvenliğini, sağlığını ve refahını korumak için disiplinler arası bir hizmettir. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe başlangıcından itibaren saklanıp kanuni sürelerle yenilenmesi gerekmektedir.


MOBİL SAĞLIK BİRİMİMİZ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

 • Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 • Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmin yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer Filmi
 • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT
 • Odiyometre İşitme Testi
 • Aşılama – Bağışıklık
 • EKG(kalbin elektiriksel aktivitesinin sağlıklı olup, olmadığını ölçer)
 • Kan tahlilleri (hemogram, akş, hbsAg,hcv, ast,alt, üre, kreatinin vb.)

Diğer Yazılarımız
Lider Mobil Sağlık Tarama Aracı

Mobil Sağlık ile ilgili; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereğince işverenler çalışanların sağlık ...

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve ç...

Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamındaki aşamalarda s...

Blog ve Yazılar

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamında

IMAGE
Acil Durum Planı

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda

IMAGE
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık v

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top